Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://hafillers.com

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma: HAFILLERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod St. Worcella 5/6, 01-250 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr  KRS 0001023090, NIP 5273048391, REGON 524789921

Użytkownik ( podmiot korzystający z serwisu )

Administrator działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO dba o prywatność Użytkowników korzystających z usług serwisu internetowego https://hafillers.com

Jeśli zamierzają Państwo założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniecie poproszeni o wypełnienie formularza z obligatoryjnie podanymi danymi teleadresowymi, które przesyłane są do systemu szyfrowanym połączeniem.

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:

 1. Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 2. Realizacja zamówień
 3. Marketing bezpośredni
 4. Przesyłanie newslettera

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.

Prawo przysługujące Użytkownikowi:

 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

W ramach Sklepu Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. 

W celach marketingowych lub personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników.

Zgodę Użytkownik w każdej chwili może odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.

Czas przetwarzania danych

Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając dane osobowe Użytkownika Właściciel Sklepu stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zgodnie właściwymi przepisami prawa by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Właściciel Sklepu stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, aktualizuje informatyczne środki ochrony pozwalające na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Zasady działania mechanizmu dodawania recenzji produktów

W sklepie internetowym hafillers.com istnieje możliwość dodawania recenzji produktów, która ma formę oceny punktowej (wyrażanej w skali od 1 do 5 gwiazdek, gdzie 1 jest wartością najniższą i oznacza ocenę negatywną) a także oceny opisowej. Oceny produktów widoczne są na karcie produktu. Wszystkie opinie o produktach są dodawane wyłącznie przez użytkowników i klientów sklepu i poddawane są moderacji celem wychwycenia opinii zawierających treści ogólnie uznane za niestosowne bądź spammerskie. Moderacja opinii odbywa się przez obsługę sklepu i wyklucza wszelkie formy ingerencji w treść merytoryczną recenzji. Administrator sklepu dopuszcza opinie o dowolnej liczbie gwiazdek, komentarze zarówno pozytywne jak i negatywne – jeśli tylko nie zawierają one słów potocznie uznanych za wulgarne, są one związane z danym produktem i nie godzą w dobre imię sklepu.

Administracja sklepu nie dodaje opinii we własnym zakresie oraz nie zleca ich pisania osobom trzecim.

Informacja o najniższej cenie produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Zgodnie z dyrektywą Omnibus (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta), sklep korzysta ze zautomatyzowanego rozwiązania przechowującego i pokazującego najniższą cenę produktu w przeciągu ostatnich 30 dni. Informacja ta wyświetlana jest na karcie produktu, pod aktualną jego ceną – tylko w przypadku, jeśli produkt objęty jest aktualnie ceną promocyjną.

Ciasteczka

Sklep Hafillers korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te:

 1. są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.)
 2. umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 3. nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 2. w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Użytkownik korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili może usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w pliku pomocy przeglądarki Użytkownika. 

Z informacjami na ten temat Użytkownik może zapoznać się wciskając klawisz F1 w swojej przeglądarce.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom, z których usług korzysta Właściciel Sklepu:

 1. firma kurierska
 2. dostawca płatności
 3. biuro księgowe
 4. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia działalności
 5. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 6. podmiot zapewniający system mailingowy
 7. podmiot zapewniający usługi marketingowe